bintje kartoffel, sorteres i flere størrelser –

pakkes i sække a’ 15 kg